0) $currentpage = $_GET['page']; else $currentpage = 1; // get number of items $numberofitems = Vehicle::getCount("AND active=1 AND vehiclesectionid=1 AND id IN (SELECT vehicleid FROM vehicle_language WHERE languageid=".LANGUAGEID.")"); // calculate number of pages $itemsperpage = 4; $numberofpages = ceil($numberofitems/$itemsperpage); // check if we are beyond the last page if ($numberofitems > 0 && $currentpage > $numberofpages) HTTP_404(); // selection for current page $itemstart = ($currentpage - 1) * $itemsperpage; $items = Vehicle::getSelectionWithLanguage($language, "AND active=1 AND vehiclesectionid=1", "brand, type", $itemsperpage, $itemstart); // pagenumbers $baselink = "tekoop_nieuwe_voertuigen.php?"; $pagelinks = Results_PageNumberLinksHTML($baselink, 'page', $currentpage, $numberofitems, $itemsperpage); // for the detailpagina $_SESSION['vehicles_backlink'] = $_SERVER['REQUEST_URI']; ?> Nieuwe bergingsvoertuigen koopt u bij Global Recovery Systems Holland - Nederland
[T] +31 0 161 225012     [E] info@grsholland.com
GRS - Global Recovery Systems Holland

Te koop

Nieuwe voertuigen

Alle nieuwe bergingsvoertuigen die u bij GRS Holland koopt, zijn direct klaar voor gebruik en zijn voorzien van alle opties die een bergingsvoertuig moet bevatten. Onderstaande voertuigen zijn direct uit voorraad leverbaar.$item): ?>
getMainPhoto() instanceof Vehicle_Photo): ?>